Úkony v prípade, ak motor ide, no brána sa nehýbe?

Brána sa nehýbe

Pri bránach Hörmann sú prípady, že po odstávke elektriny sa stane, že garážová brána sa nehýbe napriek fungujúcemu motoru, Táto chyba sa dá odstrániť, že stlačíme zelený gombík na pohone. V tom prípade sú klienti často svedkami toho, že hoci motor funguje, brána sa nechce dať do pohybu a stojí na jednom mieste. Bránou však môžeme hýbať aj ručne.

brána sa nehýbe

„Chyba“ sa dá odstrániť jediným pohybom a to tak, že stlačíme zelený gombík, čím sa pohyb motora znovu aktivuje a automaticky sa zapojí na správne miesto. Je mimoriadne dôležité, aby sme po stlačení zeleného gombíka nestláčali diaľkový ovládač hore a dole. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že je motor nečinný, nič sa nedeje a brána sa nehýbe, musíme počkať.

Po zadaní povelu na opätovný štart musíme nechať motor pracovať, až kým nezastane. Nanajvýš počas druhého povelu na štart sa brána znovu dostane do správnej polohy a bude ovládateľná pomocou motora.

2018-02-12T21:32:42+00:00