Najčastejšie poruchy a ich zaradenie

Najčastejšie poruchy garážovej brány. Spísal som 5 najčastejších problémov, s ktorými sa stretávam počas servisu. Pevne verím, že aj pre vás budú moje rady a postrehy užitočné a vďaka nim predĺžite životnosť vašej brány. Veľa chýb, o ktorých vám teraz porozprávam, budete vedieť odstrániť aj vy doma, svojpomocne a jednoducho.

Najčastejšie poruchy a ich zaradenie

V tejto časti budem hovoriť o najčastejších poruchách a ich zaradení a riešení. Začnime s rôznymi príčinami porúch.

Garážová brána nefunguje pomocou diaľkového ovládania:

– V zásuvke nie je elektrina
– V ovládači sú vybité baterky
– Prjímač rádiových vĺn stratil kód ovládača. Toto môžeme skontrolovať aj tak, že bránu skúsime uviesť do pohybu pomocou vnútorného gombíka.
– Fotobunky sa navzájom nevidia, alebo ich vedenie je pretrhnuté.

poruchy garážovej brány

Garážová brána sa nedá otvoriť, krátko po povele na otvorenie zastane.

– Pružinové skrutky sa natiahli, potrebujú dotiahnuť. Ak počas otvárania tlačíme bránu ručne hore, pohon brány ju dokáže otvoriť.
– Tlak nastavený na pohon je príliš slabý. Pokiaľ vieme bránu ľahko ovládať pomocou rúk a nezasekáva sa, ak ju vieme v polovici rukami chytiť, zastaviť a ostane nepohnutá, nepôjde ani hore, ani dole, v tom prípade bude riešením nastavenie tlaku motora.

Garážová brána sa nedá otvoriť ani pomocou motora, ani pomocou rúk.

– Pružina sa zlomila a závora tak bráni otvoreniu brány alebo jej ďalšiemu pohybu.
– Železné lano sa pretrhlo, kvôli čomu stojí brána krížom a je zaseknutá.
– Vyskytla sa iná porucha.

Časť z vyššie uvedených chýb, ktoré sa môže vyskytnúť, môžete vyriešiť aj vy doma svojpomocne, k vyriešeniu zvyšku budete potrebovať pomoc odborníka. Nášmu kolegovi veľmi pomôžete, ak budete schopný aspoň približne určiť chybu, ktorú nám oznámite.

2020-04-20T10:34:35+00:00