Rozmery otvoru garážovej brány

Ideálne rozmery garážovej brány výška a šírka záleží od mnohých faktorov i preferencii, vybrali sme pre vás niekoľko najdôležitejších, ktoré sme zhrnuli do nasledovných bodov:

Šírka

Rozmery garážovej brány pre osobné motorové vozidlo je 250-275 cm. V prípade dvojmiestnej garáže je to 450-500 cm, v závislosti od daných podmienok.

Už pri navrhovaní, plánovaní či rekonštrukcii sa musíte rozhodnúť, či by ste chceli jedno- alebo dvojmiestnu garáž. Každá firma ponúka štandardné rozmery, s jedno- alebo dvojkrídlovými variantmi. O svojej voľbe by stgarage_rozmerye sa mali poradiť s odborníkom, až potom spraviť konečné rozhodnutie. Šírka otvoru závisí napríklad aj od toho, či sa do garáže dá dostať strmou zákrutou, alebo máte dostatok miesta na pozdĺžne parkovanie. Do úvahy treba vziať aj výšku auta. Výška garážového otvoru, ktorá postačuje pre osobné motorové vozidlo, je pre menšie nákladné auto alebo terénne auto už príliš malá.

Pri dvojmiestnych garážach sa oplatí myslieť aj na dvojkrídlové alebo jednokrídlové riešenie. Tu treba dávať pozor na to, aby ste sa nezamerali len na estetickosť, ale hlavne na praktickosť. Dvojkrídlové prevedenie stojí podstatne viac, dva automatické systémy znamenajú pre peňaženku dvojnásobné náklady.

Normované rozmery

Všetky firmy zaoberajúce sa prevádzkovaním garážových brán majú k dispozícii štandardné rozmery, ku ktorým je však potrebné pripočítať ešte aj inštaláciu. Každý výrobca vám odporúča poradiť sa s odborníkom ešte predtým, ako do garážovej brány investujete.

Normované rozmery versus individuálne rozmery

Ak počas plánovania ešte prebiehajú stavebné práce, v každom prípade vám odporúčame otvor garážovej brány prispôsobiť norme. Môžete tak ušetriť značnú sumu, ba môžete získať o danej oblasti viac informácii, keď sa o celom procese výberu a osadenia dverí poradíte s odborníkom. V prípade prerábania už existujúcej budovy je tiež prvou vecou zistenie normovaných rozmerov. Rôzne firmy pracujú s rôznymi normami, ale existujú intervaly, ktoré sú rovnaké, ako napríklad že k výške garážových dvier musíte pripočítať ešte 22-25 cm k stropu garáže, ktoré sa využijú počas osadenia dvier (systém automatizácie využije stropný priestor) v závislosti od výberu typu konštrukcie.

Osadenie garážových dvier či ich servis si vyžaduje odborné znalosti. Aj inštaláciu automatického systému zverte do rúk odborníkovi.

2018-02-12T21:46:07+00:00