Dnešnou témou je porucha hlučnej, chrapčiacej, zasekávajúcej sa garážovej brány

Najčastejšou závadou, problémom, s ktorým sa stretávame je porucha hlasnej, chrapčiacej a zasekávajúcej sa garážovej brány. Táto chyba vzniká častokrát už počas osadenia brány, počas odbornej inštalácie alebo jej úpravy (ako napr. maľovanie, pokrytie, obkladanie) ako dôsledok vplyvu prachu.

Tento prach sa následne usadí v pántoch brány alebo v ohyboch skrutiek, ktoré potom nefungujú tak, ako by mali. Väčšinou  potom chrčia alebo vydávajú zvuky a zasekávajú sa. Tieto chyby je však možné odstrániť pomerne jednoducho a účinne. Usadené nečistoty musíme spomedzi pántov brány vyfúkať pomocou špeciálneho prístroja veľkou silou. A to až dovtedy, kým napríklad zo železnej konštrukcie odstránime všetok prach pomocou jemnej mäkkej handry.

porucha garážovej brány

Následne sa do medzier medzi pántmi smerom k osi a závitom nanesie chemický materiál. Ja osobne odporúčam mastný sprej, pretože počas fúkania sa v medzerách udrží a nevytečie. Nevyschne ani po krátkom čase. Po vykonaní týchto ošetrení bránu niekoľkokrát ručne otvorme a zatvorme, aby prípravky dostatočne pôsobili, v prípade potreby ich aplikujme znova.

2020-04-20T09:07:35+00:00