Sekcionálne garážové brány

Sekcionálne garážové brány, ako to vyplýva už aj z ich názvu, sú zložené zo sekcií, teda z častí. Tieto časti sa zvyknú nazývať lamely alebo panely. Jedinečnou vlastnosťou alebo charakteristikou týchto brán s klasickou konštrukciou je, že pri otváraní sa panely hýbu zvisle a pomocou vodiacich koľajničiek sa dostanú pod strop. Existuje aj iný typ sekcionálnych brán, ktoré sa otvárajú do strany, ten však v súčasnosti nie je ešte tak rozšírený ako klasická verzia. Konštrukcia sekcionálnej brány je zhotovená tak, že sa umiestni na vnútornú stranu otvoru, takže na rozdiel od väčšiny brán sa neosadzuje do otvoru, ale na otvor. V niektorých zriedkavých prípadoch, napr. ak nie je vhodný rovnobežný povrch s otvorom na osadenie brány, pomocou špeciálnej železnej uzavretej konštrukcie sa môže brána osadiť aj do otvoru, no v tomto prípade bude priechodnosť otvoru, čo sa týka dĺžky i šírky, značne obmedzená.

U nás sa ešte pomerne často používa ako synonymum na označenie sekcionálnej brány pojem americká brána. Toto je dôsledkom toho, že na začiatku 90-tych rokov, keď sa sekcionálne brány začali objavovať aj v Maďarsku, dali sa kúpiť výlučne len na objednávku a importom z Ameriky. Mnohí sekcionálne brány pod týmto názvom aj predávali.

Sekcionálne garážové brány pozostávajú z troch základných častí a to z panelov, ktoré zabezpečujú uzatváranie, z koľajovej konštrukcie zabezpečujúcej pohyb panelov a systému pružín zodpovedných za rovnováhu.

Panely sú dostupné v prevedení s izoláciou i bez. Koľajničky alebo inak povedané spodok železnej konštrukcie môžu byť jedno- alebo dvojkoľajničkové. Pružiny zabezpečujúce rovnováhu môžu byť skrútené alebo naťahovacie.sekcionalne-garazove-dvere

Najrozšírenejším základným materiálom panelov je železo, ale niektorí výrobcovia používajú aj hliník či špeciálne plasty. Hlavne v Amerike sa vyrábajú aj garážové panely z dreveného kompozitu. Panely s izoláciou majú dnes tzv. sendvičovú konštrukciu, u nás sú rozšírené najmä prevedenia vyplnené bezfreónovou polyuretánovou penou.

V Severnej Amerike ešte aj v súčasnosti radi používajú pri izolácii garážových panelov polystyrén, hoci aj dodatočne k už osadeným, zatiaľ neizolovaným garážovým bránam. Pri výrobe garážových brán JOLA používame najmodernejšie prevedenia, najlepšiu izoláciu a panely PUR zabezpečujúce najlepšiu tuhosť materiálu. Tieto panely vyrába talianska oceliarska firma Marcegaglia, ktoré plne zodpovedajú normám Európskej Únie. Okrem iného disponujú napríklad aj ochranou proti zacviknutiu prstov. Vnútorný i vonkajší povrch panelu je pokrytý 0,5 mm hrubou oceľovou platňou. Vďaka svojej konštrukcii sa panely navzájom nedotýkajú, takže nedochádza k vytvoreniu tepelného mosta, ktorý je predpokladom pre vysokú tepelnú izoláciu. V praxi to znamená, že faktor prepúšťania teploty (U) je 0,5 (W/m2K), kým hodnota pripadajúca na celú bránu je 1,2. Vzduchotesné uzavretie dverí zabezpečujú gumové profily umiestnené na konštrukcii, na spodku i bokoch dvier. Na vonkajšiu i vnútornú vrstvu oceľových panelov sa nanesú dve vrstvy farby. Prvý náter je špeciálna základná farba, kým druhá vrstva je krycia farba na báze polyesteru odolného voči opotrebovaniu. Garážové brány JOLA si môžete objednať v prevedení so širokým rebrovaním, vzorom dreveného žilkovania, v bielej, dubovej a orechovej farbe. V prípade dopytu môžu byť nafarbené vysokokvalitnou farbou RAL vzorkovníka. Okrem toho sú dostupné aj v prevedení širokého rebrovania, no s hladkým povrchom vo farbe duba, orecha, mahagónu a v súčasnosti čoraz populárnejšej  antracitovej farbe.

Železná konštrukcia garážových brán JOLA je v každom prípade tzv. dvojkoľajničková. Základné prevedenie (EXS-40), ktoré prevádzkujeme do šírky 4 m a výšky 2,46 m vyrába holandská DOCO. V týchto rozmeroch zabezpečujú rovnováhu brán pružiny, ktoré zabezpečujú vďaka systému „pružina v pružine“ lineárnejší pohyb v porovnaní s klasickými pružinami. Brány, ktorých rozmery presahujú šírku 4 m a výšku 2,46 m, prevádzkujeme s konštrukciou (R70 a R200), ktorú vyrába taktiež holandská FlexiForce. Tu však na dosiahnutie rovnováhy brány používame skrútené pružiny.

Železné konštrukcie, takisto ako pánty medzi spojmi panelov, sa vyrábajú z ocele lisovanej za studena, ktoré sú neskôr pokryté galvanizovanou vrstvou, čím sa zabezpečí ich odolnosť voči opotrebovaniu a ochrana pred koróziou. Aj tieto konštrukcie zodpovedajú normám EU, majú tzv. puzdrovú konštrukciu, ktoré neumožňujú zásah z boku, čím sa prípadné nebezpečenstvo úrazu minimalizuje.

Prepojenie panelov s nosnou železnou konštrukciou a ich ľahké a tiché fungovanie zabezpečujú oceľové guľové ložiská pokryté vrstvou umelej hmoty. Sekcionálne garážové brány sú tak vďaka skrúteným alebo naťahovacím pružinám zabezpečujúcim rovnováhu ľahko ručne ovládateľné. Čo sa týka uzamykania, vo väčšine prípadov sú to bezpečnostné zámky s paralelnou konštrukciou. Existuje aj jednoduchšie riešenie, ktoré pozostáva z pružinovej vnútornej závory. Samozrejme, vtedy je možné bránu otvoriť či zavrieť iba z vnútornej strany. Našim zákazníkom ponúkame mechaniku pohybu dvier, ktorá najlepšie zodpovedá požiadavkám dnešnej doby. Motorizovanie brán je praktické, pohodlné i spoľahlivé zároveň, čo vo veľkej miere zvyšuje zákaznícke pohodlie. V súčasnosti prevádzkujeme štyri typy motorov od dvoch nemeckých výrobcov Sommer a MilnerTore. Tieto motory odporúčame našim zákazníkom po uvážení ich potrieb (a finančných možností). Motory zodpovedné za mechaniku brán sa dajú ovládať pomocou diaľkového ovládania, čo predstavuje skutočne pohodlné riešenie.

2020-05-05T15:40:42+00:00