Sekcionálne garážové brány 2020-05-05T15:46:04+00:00

“Komfortné, elegantné a prestížne sekcionálne garážové brány!”

Výhody garážových brán

Garážové brány sa otvárajú zvisle, v otvorenom stave bývajú umiestnené vodorovne pod stropom, čo znamená, že sú skvelým riešením pre využitie miesta. Počas ich využívania neuberú z cenného priestoru ani v garáži, ani mimo nej. Pokiaľ sú garážové dvere zatvorené, umiestnené sú na vnútornej strane steny, čo znamená, že ich je možné osadiť dokonca aj za oblúkové otvory. Predstavujú ideálne riešenie aj pri výmene už existujúcich garážových dverí!

Okrem toho predstavujú skutočne elegantné riešenie s vysokou prestížou, predovšetkým v motorizovanom prevedení

Referencia Garážová Brána

Bezpečnosť

Z hľadiska bezpečnosti musíme myslieť nielen na ochranu pred prípadnými úrazmi, ale aj na ochranu pred vniknutím.

Pri výrobe našich produktov sa zameriavame aj na ochranu proti zacviknutiu prstov. Pri panelových spojoch a pri koľajničkách sme nenechali medzeru väčšiu ako 4 mm. To znamená, že sme sa snažili vylúčiť riziko, aby sa medzi súčiastky zmestili hoci aj drobné detské prsty. Otočné mechanizmy sú pevne a bezpečne ukotvené, takže bránová doska sa v žiadnom prípade nemôže vykoľajiť z vodiacej koľajničky. Pred zlomením pružín chránia v prevedení s naťahovacími pružinami dvojité pružiny. To znamená, že pri produktoch so skrútenými pružinami poskytujú tieto dvojité pružiny ochranu pred  zlomením pružín. Je to potrebné hlavne z toho dôvodu, aby v takýchto prípadoch brána nespadla pod vlastnou váhou.

Roztrhnutím bowdenu sa snažíme predchádzať tak, že bowden tvorí minimálne dvojnásobnú veľkosť. V prípade motorizovaného pohonu používame motory so zvýšenou bezpečnostnou funkciou. Tu môžeme uviesť jeden príklad. Ak sa počas zatvárania garážových dverí nachádza pod nimi nejaký predmet, dvere zastanú a znovu sa otvoria. Tlak dverí je taký nízky, že ani malému dieťaťu nespôsobí ujmu na zdraví. Bezpečnosť dverí je možné ďalej rozvíjať aj vstavaním infra-senzora. V takomto prípade sa motor nezapne dovtedy, kým senzor sníma akékoľvek prekážky.

Sekcionálne garážové brány Bezpečnosť

Najdôležitejšou zložkou ochrany voči vniknutiu zvonka je zabránenie vysunutia. V prípade brán na ručný pohon je zabezpečené závorami a v prípade motorizovaných automatických brán je to závora vstavaná do motora. V prípade, ak by sa bránu niekto pokúsil vysunúť hore, brána sa v preforácii zasekne a ďalej otváranie nepustí. Zložky brány pri ich stretávacích bodoch nie je možné poškodiť.

Technika, technológia, možnosti

Sekcionálne garážové brány sú vďaka tepelnej izolácii mimoriadne odolné voči vonkajším poveternostným podmienkam. Panely hrubé 40 mm pokryté oceľovou platňou a vyplnené polyuretánovou penou majú vďaka konštrukcii bez tepelného mosta nízky faktor priepustnosti tepla. Táto hodnota je pri paneloch 0,5 W/m2K, čo pri vstavaných bránach celkovo, ak zoberieme do úvahy všetky fixačné, spájacie a uzatváracie body, neprekročí hranicu 1,2 W/m2K. K tejto hodnote, takisto ako aj k skvelej odolnosti voči prepúšťaniu vody a vzduchu, prispieva aj gumové tesnenie. Gumové tesnenie sa nachádza na bokoch, a dvojkomorové gumové tesnenie na spodnej strane dverí. Posledné riešenie zabezpečuje najlepšie uzatváranie dverí aj v prípade nerovného povrchu. Tieto riešenia využívame pri všetkých nami vyrábaných a prevádzkovaných garážových dverách.

Komfort a pohodlie je možné stupňovať ešte viac automatizáciou. Pomocou motora môžete dvere otvárať i zatvárať jedným gombíkom alebo diaľkovým ovládaním. Čo sa týka motora, v našich špecializovaných predajniach Vám, samozrejme, odporučíme ten najvhodnejší.

Sekcionálne garážové brány

S osobným vchodom môže byť vaša brána praktickejšia. Ak často vchádzate a vychádzate ako cez dvere, nemusíte bránu vždy otvárať celú. Môžete prechádzať aj cez vstavené malé dvere. Z bezpečnostných dôvodov sa tieto dvere otvárajú na vonkajšiu stranu, môžu sa však otvárať doprava i doľava, v závislosti od ich praktického využitia. Existuje možnosť vytvorenia nižšieho prahu, takže riziko potknutia sa je menšie. To znamená, že je jednoduchšie cezeň previesť napríklad bicykel. V tomto prípade má prah výšku len 25 mm. Prah normálnych rozmerov predstavuje priaznivejšie finančné riešenie. Aj v tomto prípade sa dajú osobné dvere skvele využiť. Výška prahu je 175 mm. Rám osobných dverí je z hliníka, materiál dosky sa zhoduje s doskou garážovej brány, teda je z oceľových panelov hrubých 40 mm a vyplnených polyuretánovou penou. Rám vám zafarbíme takou istou farbou ako bránu, v prípade dopytu aj prachovou farbou z RAL vzorkovníka. Vstup umožňuje kľučka so špeciálnymi vnútornými i vonkajšími rozmermi. Jej prevedenie je vytvorené tak, aby sa pri otváraní dverí nezasekla do gumového tesnenia zodpovedného za horné uzatváranie. Jej základnou farbou je hliník. Osobné dvere zaťahuje a drží na mieste olejová brzda. Olejová brzda zároveň umožňuje ich plynulé zatvorenie a zabraňuje aj ich zaplesnutiu. Olejová brzda určuje aj ich konečnú polohu, aby sme ich nemohli otvoriť viac, alebo aby nimi nemohol hýbať prievan. Magnetický spínač, ktorý zabraňuje náhodnému otváraniu garážových dverí sa stará o to, aby motor náhodne neotvoril garážové dvere, ak sú otvorené osobné dvere.

Do vašej garáže môžete vniesť svetlo vďaka dvojitým oknám s izoláciou, ktoré odporúčame osadiť do panelov. V záujme ešte väčšieho množstva svetla si môžete vybrať aj tzv. panoramatickú sekciu.

Sekcionálne garážové brány

Čo sa týka vzorovania, povrchovej štruktúry a farieb, disponujeme širokou ponukou, spomedzi ktorej si určite vyberiete tie najvhodnejšie. Spomedzi vzorov ponúkame široké a úzke rebrovanie, kazety, žilkovanie, povrch rovný alebo štruktúrovaný. Okrem základnej bielej farby na základe RAL vzorkovnice, je možné farbiť vonkajšiu i vnútornú stranu dverí

Vďaka dverám s povrchovou fóliou dreveného žilkovania môžete vniesť do vášho domova i okolia prírodu.

Možnosti osadenia, záruka a odborná montáž:

Osadenie sekcionálnych garážových dverí je možné všade tam, kde sa za otvorom na oboch stranách nachádza aspoň 10-10 cm a hore aspoň 12 cm miesta. Je možné vytvoriť aj prevedenie ukotvené priamo v otvore, čo však obnáša zníženie rozmerov priechodnosti. Naši odborníci sú vám k dispozícii aj pri riešení vašich individuálnych požiadaviek.

Životnosť a záruka sú jedným z hlavných kritérií, keďže hovoríme o dlhodobom a pohodlnom riešení a úspornej investícii. Osadenie našich brán odporúčame len akreditovanými odborníkmi.

porucha garážovej brány
brána sa nehýbe
Sekcionálne garážové brány
Sekcionálne garážové brány
Sekcionálne garážové brány