Vyklápacie brány

Moderné vyklápacie brány sa prvýkrát objavili v Severnej Amerike v 1930-tych rokoch. Tieto brány boli svojím vzhľadom a konštrukciou podobné tým dnešným.

Počas nasledujúcich rokov priniesli zmeny v tomto odvetví garážových brán najmä zlepšenie kvality použitého materiálu a rozvoj výrobných technológii.  Moderné garážové brány sa na Slovensku prvýkrát objavili v 80-tych rokoch vo forme vyklápacích brán. Vtedy ich začali aj zámočníci vyrábať vo väčšom množstve. V tom čase sa vyklápacie garážové dvere dostali do krajiny len zriedkavo vo forme importovaného tovaru, preto sa podnikaví zámočníci rozhodli vyrábať svoje produkty priemyselne. K vytvoreniu vyklápacích garážových brán použili ako základ to, čo videli v zahraničí. Na výrobu používali vtedy dostupné základné materiály (ktoré boli obmedzené čo sa týka kvality i kvantity). Charakteristická bola železná konštrukcia 40×40 so železnými plátmi a drevenými doskami. Pri týchto typoch brán predstavovala najväčší problém krátka životnosť pružín, ktoré zabezpečovali rovnomerné rozloženie hmotnosti. V ohyboch sa často opotrebovali aj ložiská.   vyklápacie brány

Od začiatku 90-tych rokov sa postupne začali vyrábať kvalitnejšie vyklápacie brány v západnej Európe, najmä v Nemecku. Pri týchto typoch garážových dvier hral najvýznamnejšiu úlohu Hörmann, ktorý bol dominantným od samého začiatku i na Slovenskom trhu. Čo sa týka Európy, firma Hörmann je v súčasnosti jednotkou. Počas nasledujúcich dvadsiatich rokov sa nimi vyrábaná brána Berry stala akýmsi synonymom ich firmy. Výrobcovia používajúci najmodernejšie technológie sídlia v súčasnosti v Nemecku a v Poľsku.  Vďaka týmto technológiám je ich výrobná kapacita mimoriadne obsiahla.

O dnešných moderných vyklápacích bránach môžeme povedať, že sú jednoduché, spoľahlivé a lacné. Ich konštrukcia sa počas uplynulých desiatok rokov výrazne nezmenila. Najtypickejšou zložkou brány je, že uzavretie otvoru je zabezpečované jednou bránovou plochou. Okrem toho sú jej stálou súčasťou aj pružiny zodpovedné za udržiavanie rovnováhy.

Brány sú dodávané v takmer hotovom prevedení, spolu s pomocnými kolíkmi a pružinami potrebnými k ich ukotveniu a fungovaniu, s koľajničkami a spolu s puzdrovou konštrukciou, ktorá objíma samotnú bránu. Každá brána obsahuje aj zámkovú konštrukciu na ručné uzamykanie. Bránové dosky sú najčastejšie vyrábané z 0,5 mm hrubej oceľovej dosky. K dosiahnutiu potrebnej tuhosti sa vytvorí tzv. trapézová doska, čo znamená, že na oceľovej doske sa vytvorí zvislé, vodorovné alebo uhlopriečne, pomerne husté rebrovanie. Následne sa na oceľovú konštrukciu umiestni trapézová doska, ktorá sa v závislosti od výrobcu a typu môže líšiť. Bránu je možné upevniť pomocou zvárania alebo nitovania, v niektorých prípadoch aj kombináciou oboch spôsobov. Aby sa dosiahla ešte lepšia pevnosť brány, na vnútornú stranu bránovej dosky sa umiestnia upevňujúce rebrá v závislosti od zvislého alebo vodorovného vzorkovania. Aj toto upevňujúce rebrovanie sa fixuje pomocou zvárania alebo nitovania.

Na už zhotovené garážové dosky sa nanesie vrstva galvanizovaného zinku, následne sa pomocou technológie prachového farbenia nanesie tzv. syntetická vrstva. Tá je oproti tradičnej farbe oveľa hrubšia, výsledok zaručuje oveľa lepšiu odolnosť voči vonkajším vplyvom. Samozrejme, vyklápacie brány sú dostupné aj s povrchom imitujúcim drevo, ktoré sa vyrábajú kombináciou špeciálnych laminátových technológii a rôznych fólii.

Čo sa týka výberu farieb, môžeme vyzdvihnúť bielu a hnedú, no pri niektorých výrobcoch nie sú zriedkavé ani prevedenia v 15 základných farbách, ktoré sú bez príplatku. Okrem toho sú dostupné takmer všetky farby RAL vzorkovníka. Popri oceľových bránach je treba spomenúť aj možnosti jedinečného obloženia. Na špeciálny rám bránových dvier sa môže umiestniť obloženie odlišné od ocele aj dodatočne (zvyčajne je to drevo) do hmotnosti 6kg/m2. Veľká časť vyklápacích brán je bez izolácie, no v posledných desaťročiach sa objavujú aj v prevedení s izoláciou. Pri týchto prevedeniach je bránová doska takmer rovnaká ako bez izolácie. Líšia sa len v tom, že pri prevedení s izoláciou sa na vnútornú stranu nalepí vrstva polystyrénu, ktorá sa pokryje umelou hmotou. Tento typ izolácie sa však ani zďaleka nepribližuje napr. sekcionálnym garážovým bránam. Ako zaujímavosť môžeme spomenúť, že firma Hörmann vyklápacie brány s izoláciou ani nevyrába. Brány sa zvyčajne osadzujú do otvorov, no je tu možnosť osadenia aj za otvor. Pri vyklápacích bránach hovoríme zvyčajne o 3 rozmeroch, ktoré je veľmi dôležité vedieť od seba rozlíšiť, keďže inak by mohlo dôjsť k nepríjemnostiam. Väčšina výrobcov uvádza ako objednávacie rozmery vonkajšie rozmery rámu (alebo puzdra). Existuje aj tzv. bezmenný rozmer, ktorý používa pri objednávkach firma Hörmann.  Existuje aj rozmer voľného prechádzania, ktorý je dôležitý hlavne pre zákazníka, keďže vyklápacie brány a ich konštrukcia vo veľkej miere znižuje rozmery priechodu: v závislosti k vonkajšiemu rozmeru sa výška znižuje o 12, šírka o 25 centimetrov.

Čo sa týka konštrukcie a prevádzkovania, vyklápacie brány sa umiestnia do otvoru, čo znamená, že je cielené zastať autom pred bránou vo vzdialenosti približne 1 m. Najčastejšie je to len otázka praktickosti, no ak si takýto typ brány želáte umiestniť bezprostredne na ulicu, kde je chodník a chodci, jej osadenie môže neskôr viesť k nepríjemnostiam či nehodám.

Každá z brán disponuje systémom ručného uzamykania, ktorý je spojený so zámkovými jazykmi umiestnenými v spodných rohoch. Existuje aj možnosť motorizovania vyklápacích brán pomocou motorov používaných pri sekcionálnych bránach. Vtedy sú však potrebné aj dodatočné zariadenia, ktoré zabezpečia vysunutie jazykov pri prevádzke motora.

Existuje aj možnosť umiestnenia tzv. osobného vchodu do vyklápacej brány. Takéto dvere, podobne ako pri sekcionálnych bránach, sa môžu otvárať len do vonkajšej strany. Taktiež je dôležité vedieť, že pánty týchto osobných dvier sa môžu umiestniť len na okraje bránových panelov.

Na záver môžeme povedať, že vyklápacie brány predstavujú jednoduché a lacné riešenie medzi modernými garážovými bránami. Dodržaním niekoľkých kompromisov môžu majiteľom slúžiť  mnoho rokov.

2020-05-05T15:44:04+00:00